ЛК Пловдив - Евридика

Номер на клуба : 062031
Наименование : ЛК Пловдив - Евридика
Адрес :
Срещи : 18.30 часа, всяка втора и четвърта сряда на месеца
Къде : ресторант „Маестро” - Пловдив
Уебсайт : https://evridika.lions.bg/
Телефон : +359887201421
Електронна поща : evridika@lions.bg

История

ЛК Пловдив - Евридика

18.30 часа, всяка втора и четвърта сряда на месеца