ЛК Пловдив - Евридика

Адрес :
Срещи : 18.30 часа, всяка втора и четвърта сряда на месеца
Къде : ресторант „Маестро” - Пловдив
Телефон : +359887201421
Електронна поща : evridika@lions.bg