Акция `ЧЕТЕНЕ` на ЛК `ЕВРИДИКА` в у-ще `Йордан Йовков` - Пловдив

Традиция в работата на клуба е провеждане на акция „Четене” в различни пловдивски училища. Тази година клубът взе решение акция „Четене” да се проведе в училище „Йордан Йовков”. В това училище учат немалко деца от Домовете „Олга Скобелева” и „Мария Луиза”.

Ръководството на училището прие с огромно задоволство и благодарност идеята за провеждането на акция „Четене” в тяхното училище. По предложение на учителите от училището бяха подбрани три приказки от творчеството на Ангел Каралийчев : „ Тримата братя и златната ябълка”, „Момче и вятър” и „Неродена мома”. Артистката от Държавен куклен театър Пловдив - Михаела Андонова прфесионално поднесе на децата приказките, които бяха изслушани с внимание и голям интерес. Тя проведе заинтригуващо събеседване с децата, относно героите в приказките, кои са положителните и отрицателните герои и какви поуки са си извлекли.

Присъстващите дами от клуба раздадоха на всяко от 30 деца илюстровани книжки с прочетените приказки.

Всички присъстващи изпитахме удовлетвореност от проведеното мероприятие за приятните мигове с творчеството на Ангел Каралийчев.

 

Пенка Пановска    

Коментари (0)

Вашият коментар :